Vaikų maitinimas

Tikslas – sudaryti sąlygas sveikatai palankiai vaikų mitybai, užtikrinti geriausią maisto saugą ir kokybę, patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologinius poreikius, ugdyti svaikos mitybos įgūdžius.

Įstaigoje patvirtintas ugdytinių maitinimas tris kartus dienoje todėl pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 21 d. Nr. T-327 spendimo „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietinimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ (galiojanti redakcija nuo 2022-09-01):

  1. Patvirtinti vaikų dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse:
    • lopšelio grupės vaikams: pusryčiai – (0,65 Eur.), pietūs – (1,10 Eur.), vakarienė – (0,65 Eur.).
    • darželio ir priešmokyklinėse grupių vaikams: pusryčiai – (0,70 Eur.), pietūs – (1,30 Eur.), vakarienė – (0,70 Eur.).

Pridedama:

15 dienų valgiaraštis: