Vaikų maitinimas

Tikslas – sudaryti sąlygas sveikatai palankiai vaikų mitybai, užtikrinti geriausią maisto saugą ir kokybę, patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologinius poreikius, ugdyti svaikos mitybos įgūdžius.
Įstaigoje 2018 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-126 patvirtintas ugdytinių maitinimas tris kartus dienoje todėl pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. Nr. T-350 spendimo „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietinimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ pakeistu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. Nr. T-611 sprendimu:
1. Patvirtinti vaikų dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse:
1.1 lopšelio grupės vaikams: pusryčiai – (0,48 Eur.), pietūs – (0,85 Eur.), vakarienė – (0,48 Eur.).
1.2 darželio ir priešmokyklinėse grupių vaikams: pusryčiai – (0,52 Eur.), pietūs – (0,98 Eur.), vakarienė – (0,52 Eur.).

Pridedama:

15 dienų valgiaraštis: