Bendrosios žinios apie įstaigą

BENDROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ

Įstaigos pavadinimas – Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“.

Telefono Nr. +37068790985

Įstaigos juridinio asmens kodas – 191635875.

Adresas – Vaidoto g. 7A, LT-45388, Kaunas.

Interneto svetainės adresas – www.ldpusynelis.lt

El. paštas – ldpusynelis@gmail.com

Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

Įstaigos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Įstaigos steigėja – Kauno miesto savivaldybė.

Mokomoji kalba – lietuvių kalba.

 

ĮSTAIGOS ISTORIJA

Kauno 32-asis lopšelis-darželis įsteigtas Kauno miesto liaudies švietimo skyriaus vedėjo 1965 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 31. Kauno miesto valdybos 1995 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. LD-94-14 32-ajam sanatoriniam lopšeliui-darželiui suteiktas Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ pavadinimas.

VIZIJA

Iniciatyvi ir atvira, prasmės, atradimų ir asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje kūrybinga, profesionali pedagogų komanda ir tėvų darni partnerystė geba ugdyti saugų, sveiką, laimingą ir kūrybingą vaiką.

 

MISIJA

Teikti kokybiškas, visiems vaikams prieinamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo paslaugas, atliepiant visuomenės poreikius, lūkesčius bei darniai ir visapusiškai auginant, brandinant ir edukuojant vaikus.

 

2019-2021 METŲ STRATEGINIO PLANO TIKSLAI

  1. Pagerinti įtraukiojo ugdymo kokybę, įgyvendinant prevencines programas, įdiegiant naujus ugdymo(si) būdus bei stiprinant emocinę, socialinę, fizinę vaiko gerovę.
  2. Išnaudojant įstaigos patalpas, įrengti modernias, dinamiškas, funkcionalias ugdymąsi skatinančias lauko ir vidaus aplinkas vaikams.