Vadovai

Erika Liaukonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui atliekanti direktoriaus funkcijas

 

Vaida Alūzaitė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams