ES Projektai

Kauno sanatoriniame lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“ 2019-2021 m. bus įgyvendinamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendras finansuojamas projektas, veiksmų programos priemonės  09.2.1.-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ , projektas „Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas, telkiant bendruomenę ugdymo kokybės ir aplinkų gerinimui“ Nr. 09.2.1.-ESFA-K-728-02-0011.

 

Anksčiau mūsų jau įvykdyti tarptautiniai ES projektai: