Korupcijos prevencija

Tikslas – siekti, kad įstaigos veikla būtų nešališka ir skaidri

Korupcijos prevencijos programa įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.