Korupcijos prevencija

Korupcijos programos paskirtis – užtikrinti veiksmingą ir kryptingą prevencijos kontrolę lopšelyje – darželyje, šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimui, siekti darbuotojų atgrasinimo nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų darymo.

Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir informavimas.

Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir lopšelio – darželio darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.