Pedagogai

 

 

  Vardas, Pavardė Pareigos Atliekamos funkcijos Išsilavinimas
1. Ilona Ališauskienė Direktorius Įstaigos veiklos organizavimas, priežiūra, plėtra, nuostatuose tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas Aukštasis,

Magistro laipsnis

2. Erika Liaukonienė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Ugdymo programų įgyvendinimas, metodinės veiklos organizavimas, ugdymo proceso priežiūra, įstaigos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas Aukštasis
3. Indrė Bakienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

 

Socialinis pedagogas

Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas

 

Pedagoginės socialinės pagalbos teikimas, prevencinių programų įgyvendinimas, konsultavimas

Aukštasis
4. Jadvyga Bulotienė Priešmokyklinio

ugdymo mokytojas

Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
5. Danutė Cėplienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
6. Diana Chraptavičiūtė Ikimokyklinio

ugdymo mokytojas

Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
7. Laimutė Jucevičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
8. Rima Juknienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis neuniversitetinis
9. Irena Juraitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
10. Jurga Juzėnaitė Meninio ugdymo mokytojas Ugdymo program įgyvendinimas, vaikų meninių kompetencijų ugdymas Aukštasis
11. Samanta Kondrotaitė Priešmokyklinio

ugdymo mokytojas

Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis neuniversitetinis
12. Romantė Levinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
13. Jūratė Malinauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
14. Ramunė Mickeliūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis neuniversitetinis
15. Daiva Narkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
16. Almutė Raubienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
17. Karolina Ročkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
18. Inga Sadlauskienė Logopedas Švietimo pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų Aukštasis
19. Milda Savonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
20. Ona Simanavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
21. Laima Strakšienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
22. Žaneta Šarkauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
23. Ina Violeta Šlapikienė Meninio ugdymo mokytojas Ugdymo program įgyvendinimas, vaikų meninių kompetencijų ugdymas Aukštasis
24. Jolanta Trinkūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
25. Aldona Vaičaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis