Pedagogai

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Atliekamos funkcijos Išsilavinimas
1 Erika Liaukonienė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Įstaigos veiklos organizavimas, priežiūra, plėtra, nuostatuose tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas

Ugdymo programų įgyvendinimas, metodinės veiklos organizavimas, ugdymo proceso priežiūra, įstaigos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis
2 Jadvyga Bulotienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
3 Danutė Cėplienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
4 Monika Eidukevičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis neuniversitetinis
5 Rima Juknienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis neuniversitetinis
6 Diana Chraptavičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
7 Romantė Levinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
8 Erika Matusevičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
9 Ramunė Mickeliūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis neuniversitetinis
10 Daiva Narkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
11 Jolanta Trinkūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
12 Almutė Raubienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
13 Karolina Ročkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 

Socialinis pedagogas

Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas

 

Pedagoginės socialinės pagalbos teikimas, prevencinių programų įgyvendinimas, konsultavimas

Aukštasis
14 Milda Savonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
15 Ona Simanavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
16 Žaneta Šarkauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
17 Aldona Vaičaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
18 Gabija Dobrovolskaitė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis neuniversitetinis
19 Laimutė Jucevičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
20 Jurgita Palšauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
21 Laima Strakšienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas Aukštasis
22 Inga Sadlauskienė Logopedas Švietimo pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų Aukštasis
23 Jurga Juzėnaitė Meninio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų meninių kompetencijų ugdymas Aukštasis
24 Ina Violeta Šlapikienė Meninio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų meninių kompetencijų ugdymas Aukštasis
25 Tomas Mockus Meninio ugdymo mokytojas Ugdymo programų įgyvendinimas,

Vaikų fizinės kultūros kompetencijų ugdymas

Aukštasis
26 Indrė Bakienė

 

(vaiko auginimo atostogos)

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 

Socialinis pedagogas

Ugdymo programų įgyvendinimas, vaikų saugumo užtikrinimas

 

Pedagoginės socialinės pagalbos teikimas, prevencinių programų įgyvendinimas, konsultavimas

Aukštasis