Vaikų priėmimas į įstaigą

Informacija šeimoms auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus

 

Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į grupes gali pateikti įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą ar pateikti čia: https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/priemimas-i-ikimokyklinio-ugdymo-istaigas/?pid=89

Prie prašymo pridedami dokumentai, jų kopijos, patvirtimnantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kurias remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Kai vaikas bus užregistruotas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą Jums bus suteiktas vaiko ID, Internetinėje svetainėje www.kaunas.lt/darzeliai tėveliai (globėjai) suvedę vaiko ID galės rasti juos dominančią informaciją.

  • Už centralizuotą vaikų priėmimą atsakinga Vaida Alūzaitė
  • Tel.: +37068790985
  • El. paštas: ldpusynelis@gmail.com
  • Prašymų priėmimo laikas: I-V (08:00 – 12:00)

 

Norite išbraukti vaiką iš pageidaujančių patekti į įstaigą vaikų sąrašo?

 

Daugiau informacijos teisės aktuose

Teisės aktai