Smurto ir patyčių prevencija

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos tvarkos aprašo tikslas – saugios aplinkos kūrimas, apimantis glaudžiai tarpusavyje susijusius, integraliai veikiančius komponentus: lopšelio-darželio veiklą ir valdymą, socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą, pozityvaus įstaigos mikroklimato kūrimą ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įtraukimą.

PREVENCINĖS VEIKLOS TEMOS 2019-2020 M.M.

Priešmokyklinės ,,Ąžuoliukų“ grupės prevencinės temos

 1. Svetimas gali būti pavojingas (lapkritis).
 2. Gerumo laiškai (gruodis).
 3. Aš saugus, kai žinau kaip elgtis prie vandens telkinių (vasaris).
 4. Kas yra tolerancija (balandis).
 5. Sąžiningumas – draugystės pagrindas (gegužė).

Priešmokyklinės ,,Bitučių‘‘ grupės prevencinės temos

 1. Rugsėjo pradžioje drauge su vaikais susitarti, kokios šešios mūsų grupės pagrindinės taisyklės. Susikursim CLASS DOJO savo grupės puslapį, susikursime teigiamo ir neigiamo elgesio, kiekvieno vaiko ikoną bei vertinimo balais sistemą ir pakviesime į jį tėvelius. Kas dieną patys vertinsime savo ir draugų elgesį, internetinėje erdvėje drauge su tėvai tarsimės, kas skatintų teigiamą elgesį, kaip koreguoti negatyvų elgesį.
 2. Lapkričio mėnesį organizuoti projektą “Tolerancija. Mandagumas ar patyčios? Karalaičių šventė”.
 3. Prieš Šv. Kalėdas paruošti dovanėles Panemunės Senelių pensionato gyventojams, parengtą trumpą koncertą pristatyti seneliams.
 4. Balandžio mėnesį lopšelio vaikams parengti ir pristatyti mini spektaklį “Vasaros spalvų karalystė“.

Ikimokyklinės ,,Ežiukų“ grupės prevencinės temos

 1. Saugokim viską, kas gyva (spalis).
 2. Kiek telpa gerumo manyje (lapkritis).
 3. Mes vienodi, bet labai skirtingi (sausis).
 4. Padėkime vieni kitiems tapti draugais: tiesiu draugystės tiltus (kovas).
 5. Savaitė be patyčių (balandis).

Ikimokyklinės ,,Voveriukų‘‘ grupės prevencinės temos

 1. Jeigu būsiu atsargus – augsiu sveikas ir saugus (spalis).
 2. Stebuklingi žodžiai (gruodis).
 3. Draugystės rateliai (vasaris).
 4. Savaitė be patyčių (balandis).
 5. Pagauk šypsenėlę (birželis).

Ikimokyklinės ,,Žiogelių‘‘ grupės prevencinės temos

 1. Pažintis su kimochiu Debesėliu. Pykčio valdymas (rugsėjis).
 2. Aš toks, nei tu kitoks. Lipšniakojės pamokėlė (lapkritis).
 3. Kūčiuk, koka tavo istorija? Vikšrelis moko ištaisyti skaudžias situacijas (gruodis).
 4. Snaigės šoka snaigių šokį. O ar tu moki? Susijaudinęs. Linksmybė turi būti visiems-Kimochių pamokėlė (sausis).
 5. Daug rankelių, daug darbelių, daug ir pinigėlių. Normalu būti piktam, bet negerai būti nemaloniam (kovas).
 6. Iš kur kyla triukšmas? Rūpinkimės kitais (balandis).
 7. Nuostabių akimirkų gaudyklės beieškant. Smagu draugauti (birželis-lapkritis).

Ikimokyklinės ,,Saulučių‘‘ grupės prevencinės temos

 1. Rytmetys ,,Jausmukai mano grupėje“ (spalis).
 2. Tolerancijos diena ,,Užpildyk draugo širdį laime“ (lapkritis).
 3. Tėvų ir vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Šventų Kalėdų laukime“ (gruodis).
 4. Akcija ,,Tau širdelę šią skiriu“, skirta vaikų savaitei be patyčių (kovas).
 5. Komunikacinė – meninė veikla ,,Savo grupėje aš jaučiuosi…“ (gegužė).

Ikimokyklinės ,,Skruzdėliukų‘‘ grupės prevencinės temos

 1. Kaip gera apkabinti draugą (spalis).
 2. Nusišypsok (gruodis).
 3. Tiesiam draugystės tiltą (vasaris).
 4. Savaitė be patyčių (kovas).
 5. Draugystės kinas (animacija) (gegužė).

Ikimokyklinės ,,Girinukų“ grupės prevencinės temos

 1. Savaitė be patyčių. Pokalbiai, diskusijos, edukacinių filmų demonstravimas.
 2. Kūrybinių darbų paroda “Mano draugas” (lapkričio 29, skirta draugų dienai).
 3. Akcija: “Tylos stebuklinga versmė” (ekologinė, aplinkosauginė, emocinė).
 4. Diskusijos – ,,Darželis – draugystės miestelis” – asmeniniai ir grupiniai pokalbiai apie mus valdančius jausmus ir emocijas su Kimochis personažais: Balandė, Meilė, Debesėlis, Lipšniakoja, Vikšrelis, Katė.
 5. Pranešimas tėvams “Patyčios – problema į kurią turime žiūrėti atsakingai”.
 6. Gėrio ir grožio knygelės “Man knygelė rodo kelią” kurimas su šeimomis.

Ankstyvojo amžiaus ,,Drugelių‘‘ grupės prevencinės temos

 1. Myliu, myliu spust, prie širdelės glust (pažintis su Kimochio personažais Balandėle ir Meile) (spalis).
 2. Daug vaikų, daug žaislų, man čia bus visai smagu (lapkritis).
 3. Knygutės Trace Maroney ,,Kodėl myliu draugus” skaitymas (vasaris).
 4. Knygučių gamyba ir parodėlė su tėveliais ,, Kas gerai ir kas blogai”(balandis).

Ankstyvojo amžiaus „Boružėlių“ grupės prevencinės temos

 1. „Kas aš? Mano jausmukai“ (spalis).
 2. „Nors ir musę, bet per pusę“ (sausis).
 3. „Mažos rankelės – geri darbeliai“ (kovas).
 4. „Apkabink draugą“ (gegužė).

Krizių-ar-krizinių-įvykių-ugdymo-įstaigoje-tvarkos-aprašas

Smurto-ir-patyčių-prevencijos-intervencijos-ir-stebėsenos-tvarkos-aprašas-