Smurto ir patyčių prevencija

Tikslas – ugdyti pozityvų darželio bendruomenės elgesį ir sukurti draugišką ir saugią atmosferą.

 

 

Smurtas – tai vaiką žalojantis elgesys pasireiškiantis įvairiomis formomis – fiziniu, emociniu (psichologiniu), seksualiniu smurtu arba nepriežiūra. Smurtas palieka ilgalaikes pasekmes vaiko fizinei, pažintinei, emocinei ir socialinių santykių raidai.

Patyčios – įvairus elgesys, kai vaikai žemina, skaudina vieni kitus. Tai gali būti kabinėjimasis, pravardžiavimas, erzinimas, stumdymas, mušimas ir pan.

Kiekvienas darželio bendruomenės narys yra atsakingas už savo elgesį.