Darbo užmokestis

Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2022 m.

Pareigos Etatų skaičius 2022 m. vidutinis darbuotojo darbo užmokestis (eur)
Direktorius 1 3300
Direktoriaus pavaduotojai 2 2025
Administracijos darbuotojai 1,5 1500
Mokytojai (ikimokyklinis ugdymas) 13,84 1600
Mokytojai (priešmokyklinis ugdymas) 3,52 1700
Socialinis pedagogas 1 1450
Meninio ugdymo mokytojai 3 1930
Logopedas 1,5 1720
Ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai 11 985
Specialistai 4,5 1050
Darbininkai 2,75 840