Meninio ugdymo mokytojas

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO VEIKLA

Tikslas – ugdyti vaikų muzikinį ir emocinį – socialinį  intelektą  skatinant  poreikį muzikavimui.

Uždaviniai:

 

  1. Formuoti nuostatas aktyviam muzikavimui salėje, grupėse, šeimoje siekiant emocinės raiškos.
  2. Emocionaliai ugdyti vaikus muzika, atsižvelgiant į specialiųjų poreikių turinčius vaikus, įvairių pomėgių turinčius vaikus, talentingus vaikus, sulėtėjusios raidos vaikus ir kt.
  3. Siekti muzikinio ugdymo turinio diferencijavimo skirtingiems ugdytinių gebėjimų lygiams, poreikiams ir ugdymosi stiliams.

 

Meninio ugdymo mokytojo veikla:

  • supažindina ugdytinius muzikos kalbos, dainavimo pradmenų;
  • supažindina su muzikos instrumentais, tautos tradicijomis;
  • paruošia įstaigoje vykstančių renginių muzikinę dalį;
  • ruošia gabius muzikai vaikus miesto ir respublikiniams konkursams, festivaliams.