Patalpų nuoma

Eil. nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Veikla Plotas m2 Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį) Nuomos laikotarpis
1 Sporto ir aktų salė (unikalus Nr. 2C2p,

Vaidoto g. 7A, Kaunas)

VŠĮ Krepšinio akademija Snaiperis Mažojo krepšinio užsiėmimai 76,46 210 Eur. 2023-01-01 iki 2023-05-01

 

Teisinis pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. A-4231 „Dėl Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų patikėjimo teise valdomo nekilnojamo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo“ ir Kauno sanatorinio lopšelio – darželio „Pušynėlis“ 2022 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymas Nr. V-277 „Dėl trumpalaikės patalpų nuomos“.