Patalpų nuoma

Eil. nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Veikla Plotas m2 Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį) Nuomos laikotarpis
1 Sporto ir aktų salė (unikalus Nr. 2C2p,

Vaidoto g. 7A, Kaunas)

VŠĮ Krepšinio akademija Snaiperis Mažojo krepšinio užsiėmimai 76,46 268 Eur. 2023-10-02 iki 2024-05-31

 

Teisinis pagrindas: Kauno miesto savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T-383 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo“ ir Kauno sanatorinio lopšelio – darželio „Pušynėlis“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui atliekančios direktoriaus funkcijas 2023 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. SK140-727 „Dėl Kauno sanatorinio lopšelio – darželio Pušynėlis“ patikėjimo teise valdomo nekilnojamo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo“.