Patalpų nuoma

Eil.Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv.m Veikla Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis) Užimtumas

(Data ir laikas)

 

1 Salė VŠĮ Krepšinio akademija Snaiperis 76,46 Krepšinis 400€ 2019-10 iki 2019-12