Bendruomenės etikos kodeksas

Tai principų ir vertybių rinkinys, kuriame nustatyti įstaigos bendruomenės elgesio lūkesčiai ir standartai.

Kodekso tikslas – kurti ir palaikyti atsparią korupcijai darbo aplinką Įstaigoje, ugdyti Įstaigos darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, atsparumą korupcijai, lojalumą, atsakingumą ir sąžiningumą, didinti Įstaigos veiklos skaidrumą, viešumą, Įstaigos autoritetą bei darbuotojų pagarbius tarpusavio ryšius, santykius ir klientų pasitikėjimą.

Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas