Komisijos, tarybos

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkas – Erika Liaukonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininko pavaduotojas – Inga Sadlauskienė, logopedė

Sekretorius – Rūta Kalvaitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Nariai:

 • Daiva Narkevičienė, auklėtoja metodininkė;
 • Almutė Raubienė, vyresnioji auklėtoja;
 • Indrė Krasauskaitė, socialinio ugdymo pedagogė;
 • Vita Gudinaitė – Arlickienė, psichologė;
 • Roberta Veličkienė, psichologė.

DARŽELIO TARYBA

Įstaigos tarybos pirmininkas – Jadvyga Bulotienė, auklėtoja metodininkė

Sekretorė – Daiva Narkevičienė, auklėtoja metodininkė

Nariai:

 • Rasa Jankauskienė, auklėtoja ekspertė;
 • Danguolė Miliūnienė, auklėtojos padėjėja;
 • Rasa Šeštokienė, auklėtojos padėjėja;
 • Asta Smetanienė, auklėtojos padėjėja;
 • Rimantė Platūkienė, ugdytinio mama;
 • Edvinas Vanagas, ugdytinių tėtis.

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų tarybos pirmininkas – Ilona Ališauskienė

Mokytojų tarybos sąrašas 2019 – 2020 m. m.

 • Ilona Ališauskienė, direktorius – pirmininkas;
 • Erika Liaukonienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui – sekretorius;
 • Jadvyga Bulotienė, auklėtoja metodininkė – narys;
 • Iveta Ledzinskaitė, auklėtoja metodininkė – narys;
 • Daiva Narkevičienė, auklėtoja metodininkė – narys;
 • Sigita Urbonienė, auklėtoja metodininkė – narys;
 • Danutė Cėplienė, vyresnioji auklėtoja – narys;
 • Ramunė Mickeliūnienė, vyresnioji auklėtoja – narys;
 • Jolanta Orlaukskienė, vyresnioji auklėtoja – narys;
 • Romantė Levinskienė, vyresnioji auklėtoja – narys;
 • Jūratė Malinauskienė, vyresnioji auklėtoja – narys;
 • Almutė Raubienė, vyresnioji auklėtoja – narys;
 • Milda Savonienė, vyresnioji auklėtoja – narys;
 • Ona Simanavičienė, vyresnioji auklėtoja – narys;
 • Laima Strakšienė, vyresnioji auklėtoja – narys;
 • Žaneta Šarkauskienė, vyresnioji auklėtoja – narys;
 • Irena Juraitienė, vyresnioji auklėtoja – narys;
 • Rima Juknienė, vyresnioji auklėtoja – narys;
 • Aldona Vaičaitienė, vyresnioji auklėtoja – narys;
 • Rasa Jankauskienė, auklėtoja ekspertė – narys;
 • Laimutė Jucevičienė, auklėtoja ekspertė – narys;
 • Indrė Krasauskaitė, auklėtoja – narys;
 • Inga Sadlauskienė, logopedė – narys;
 • Jurga Juzėnaitė, meninio ugdymo pedagogas – narys;
 • Rūta Kalvaitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

DARBO GRUPĖ ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMUI

Darbo grupės koordinatorius – Jadvyga Bulotienė, auklėtoja metodininkė

Sekretorius – Daiva Narkevičienė, auklėtoja metodininkė

Nariai:

 • Erika Liaukonienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 • Inga Sadlauskienė, logopedė;
 • Jurga Juzėnaitė, meninio ugdymo pedagogas.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Pirmininkas – Danutė Žulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Nariai:

 • Erika Liaukonienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 • Inga Sadlauskienė, logopedė;
 • Ona Simanavičienė, vyresnioji auklėtoja.