Logopedas

LOGOPEDO VEIKLA

 

Tikslas – teikti švietimo pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Logopedo tikslas – laiku įvertinti vaiko kalbos raidos įpatumus, padėti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams įveikti ugdymosi sunkumus.

Kalba vaikui būtina, norint suprasti kitus ir būti suprastam. Kalboje gimsta sąmoninga mastysena. Sutrikus kalbai, vaikas netenka galimybės pilnavertiškai bendrauti. Skirkime ypatingą dėmesį vaiko kalbos plėtotei.

Uždaviniai:

 • Visapusiškai įvertinti kiekvieno vaiko kalbą( tartį, žodyną, gramatinę kalbos sandarą, rišlią kalbą), nustatyti vaikų kalbos sutrikimus.
 • Mokinti vaikus taisyklingai kalbėti ir ugdyti jų komunikaciją.
 • Vesti individualias, pogrupines ar grupines logopedines pratybas.
 • Konsultuoti tėvus, pedagogus.

Logopedo veikla įstaigoje:

 • išaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo sutrikimų pobūdį ir priežastis;
 • įvertina ir numato palankiausias, sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, siekdama užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėmis;
 • dirba individuliai ir grupėmis, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo trūkumams koreguoti;
 • pataria tėvams ir pedagogams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir gebėjimo taisyklingai kalbėti įgūdžius, siekiant geresnių rezultatų;
 • dalinasi darbo patirtimi su miesto logopedais, specialiaisiais pedagogais.

Logopedinėse pratybose :

 • Atliekama artikuliacinio aparato mankšta;
 • Lavinama foneminė klausa;
 • Mokoma taisyklingos garsų tarties;
 • Mokama garsų diferencijavimo;
 • Sudaromi garsinės analizės bei sintezės įgūdžiai;
 • TobulinamI gramatiniai gebėjimai;
 • Formuojami regimieji erdvės ir laiko vaizdiniai;
 • Tikslinami smulkiosios motorikos judesiai;
 • Turtinamas žodynas;
 • Ugdoma rišli kalba.

Skirkime ypatingą dėmesį vaiko kalbos plėtotei.

Logopedinės pagalbos efektyvumas priklauso nuo logopedo ir vaiko tėvų bendradarbiavimo. Keletas patarimų, kurie padės lavinti vaiko kalbą: kalbėkite su vaiku kai žaidžiate gražia, taisyklinga kalba, dainuokite kartu, leiskite vaikui klausyti jo ausiai neįprastų garsų, gausinkite vaiko žodyną, prašydami pasirinkti( tegul paaiškina kodėl norėtų vieno ar kito daikto), kalbėkite apie reiškinius tuo metu, kai jie vyksta, klausykite vaiko atidžiai, leiskite jam užbaigti savo mintį, jei vaikas pasako neteisingai, ištaisykite, bet jokiu būdu neverskite jo pakartoti, drauge su vaiku lipdykite, spalvinkite, pieškite, konstruokite ir kalbėkite.