Nuotolinis ugdymas

Naujienos:  https://www.smm.lt/web/lt/nuotolinis

Karantino metu ugdymo procesas įstaigoje nevykdomas.

Šiuo laikotarpiu įstaiga paslaugas teikia nuotoliniu būdu.

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas (parsisiųsti Adobe PDF formatu)

Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo priemonių plana sir susitarimai (parsisiųsti Adobe PDF formatu)

Šiuo laikotarpiu, mokestis už darželį bus apskaičiuojamas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu “Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 2019 m spalio 15 d. Nr. T-454 (parsisiųsti Adobe PDF formatu).

Kilus papildomiems klausimams prašome kreiptis raštu siunčiant laišką į mūsų el. paštą: ldpusynelis@gmail.com arba skambinti Direktorės pavaduotojai ugdymui Erikai Liaukonienei mob. tel. +370 683 96014

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977 “Dėl Civid-19 ligos (Koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigoje (parsisiųsti Adobe PDH formatu) Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius išleido 2020 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. A-1375 “Dėl vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugų organizavimo pagal tėvų, įtėvių, globėjų kreipimusis” (parsisiųsti Adobe PDH formatu). Prašome pasidomėti ir prireikus kreptis į mūsų įstaigą.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 “Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” (parsisiųsti Adobe PDH formatu) Kauno sanatorinis lopšelis – darželis “Pušynėlis” pradeda savo ugdymo procesą nuo š. m. gegužės 18 d. 07:30 ryto.

Taip pat Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtame straipsnyje “Nustatyta, kaip turės dirbti nuo pirmadienio duris atversiančios mažųjų ugdymo grupės” https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/nustatyta-kaip-tures-dirbti-nuo-pirmadienio-duris-atversiancios-mazuju-ugdymo-grupes

 

 

Meninio Ugdymo mokytojo veikla

Logopedo veikla

Psichologo veikla