Psichologo veikla

Darželio psichologas – kas jis?

Žmogus baigęs universitetines (6-10 metų) studijas ir igijęs aukštąjį išsilavinimą. Šie specialistai tiria žmogaus psichikos procesus (mąstymą, atmintį, dėmesį ir t. t.), psichikos veiklą, reiškinius bei elgesio motyvus, asmenybės atruktūrą ir raidą bei jų ryšį su asmens aplinka.

Veiklos (pagrindinės veiklos sritys):

  • Švietimas
  • Psichologinis konsultavimas
  • Psichologinis vaiko vertinimas

Svarbu

  • Psichologai vadovaujasi konfidencialumo prinsipu;
  • Reikalingas raštiškas tėvš sutikimas (norint dirbti su nepilnamečiais asmenimis);
  • Bendravimas su tėvais/globėjais, kitais specialistais.

Pagalba teikiama kai:

  • Kreipiasi patys tėvai/globėjai
  • Kreipiasi pedagogai (gave tėvų susitiką)
  • Kreipiasi darželio VGK (gave tėvų susitiką)

Kontaktai

Psichologė ROBERTA sakalauskaite.roberta@gmail.com

Psichologė VITA arlickiene.vita@gmail.com