Veiklos sritys ir rūšys

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.

 

Lopšelio-darželio veiklos rūšys:

Ankstyvasis ugdymas skiriamas vaikams nuo 2-3 metų amžiaus.

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 3 iki 5-6 metų.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Taip pat gali būti teikiamas vaikui, kuriam sueina 5 metai, tėvų prašymu. Priešmokyklinio ugdymo trukmė-vieneri metai.

 

Kauno sanatoriniame lopšelyje-darželyje veikia 10 grupių. Grupės komplektuojamos pagal vaikų amžių.

2-ankstyvojo amžiaus vaikams (2-3 m.);

6-ikimokyklinio amžiaus vaikams (3-5 m.);

2-priešmokyklinio amžiaus vaikams  (5-6 m.).

 

Įstaigos dirbo trukmė:

7.30-19.30 val.- 4 grupės (1-ankstyvojo, 2-ikimokyklinio, 1-priešmokyklinio amžiaus).

7.30-18.00 val.-6 grupės (1-ankstyvojo, 4-ikimokyklinio, 1-priešmokyklinio amžiaus).

 

Lopšelio-darželio veiklos tikslas – teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis:

  • Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ Ikimokyklinio ugdymo programa;
  • Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.
  • Parengta ugdymo kokybės samprata.
  • Atnaujinta vaikų pasiekimų vertinimo sistema.
  • Ugdymo procese taikomi Reggio Emilio požiūrio-metodo elementai.

 

 

.