Tolerancijos šokis – 2023

„Šokim kartu“ šokis pradžiugino visų darželio grupių vaikučius. Tai tarptautinio projekto “Matau
tave 2023” šokis, kuris skatino atkreipti dėmesį į šalia esantį kitokį vaiką, pradžiuginant jį
šypsena, žodeliu ar tiesiog žvilgsniu.