Kaip margutis rieda saulė per nušvitusį pasaulį, kaip margutis rieda mėnuo, o žibutė skleidžia žiedą