Aktyviai ir linksmai

Šių metų spalio 19 d. priešmokyklinės „Ąžuoliukų“ grupės vaikai dalyvavo Kauno miesto
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotoje veikloje „Patrauklusis fizinio aktyvumo
užsiėmimas“. Drauge su vaikais „Startuko“ treneris atliko įvairius linksmus sportinius žaidimus.