S V E I K I N A M E !!! „Bitučių“ grupės ugdytinę R U S N Ę I S I Ū N A I T Ę

S V E I K I N A M E !!!

Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ „Bitučių“ grupės ugdytinę

R U S N Ę I S I Ū N A I T Ę

dalyvavusiai ir laimėjusiai III vietą Respublikiniame kūrybiniame etnografinės kraštotyros vaikų

konkurse „Jei prakalbėtų, daug pasakytų“, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

Konkursui ugdytinę parengė auklėtoja metodininkė S I G I T A U R B O N I E N Ė