Dėl ugdymo proceso įstaigoje atnaujinimo nuo gegužės 18 d.

Gerbiami mūsų ugdytinių Tėveliai,

Norime informuoti, kad sanatorinio lopšelio – darželio grupės nuo 2020 m. gegužės 18 d. karantino metu dirbs visos. Ugdytiniai nuolatos lankys tą pačią grupę ir nebus vedami į kitas grupes dėl to, kad išvengti lankančių vaikų kontakto.

Nerekomenduojama vesti:

 • vaikų, kurie turi lėtinių ligų Sveikatos apsaugos ministro 2020-03-23 įsakyme V-483 numatytame apraše (parsisiųsti Adobe PDF formatu)

 • vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (60 metų ir vyresniais arba sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis tame pačiame apraše).

Nepriimsime:

 • vaikų, kurių kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei 37,3 arba turės išorinių ligos požymių (pasunkėjęs kvėpavimas, sloga, čiaudulys, kosulys).

Vykdant vaikų priėmimą bus laikomasi tokios tvarkos:

 • Vaikai į priimami tik įvertinus vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pateiktą lopšeliui-darželiui užpildytą deklaraciją (parsisiųsti Adobe PDF formatu)

 • Vaikus lydintys asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

 • Priėmimas bus vykdomas per visus įėjimus į įstaigos pastatą tam, kad vaikai kuo mažiau susidurtų su kitų grupių vaikais. Vaikus pasitiks įstaigos darbuotojas, dėvintis apsaugos priemones, bekontakčiu termometru matuos temperatūrą, todėl labai prašome paaiškinti vaikams iš anksto šią procedūrą, kad nesukelti didelio streso.

 • Apie vaiko neatvykimą į įstaigą ir apie vaiko sveikatą prašome informuoti skambinant grupėje duotais kontaktais.

 • Ugdymo proceso metu išryškėjus bent menkiausiems vaiko sveikatos negalavimams Jūs būsite informuoti ir turėsite skubiai paimti vaiką iš įstaigos.

 • Prie įėjimų į įstaigos patalpas bus padėtos dezinfekcinės priemonės, jos prieinamos visiems įeinantiems į įstaigą. Prašome jomis naudotis.

 • Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.

Mokestis už paslaugas

 • Vaikams, kurie karantino metu nelankys įstaigos, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ 10.7 papunkčiu (dėl ekstremalių įvykių), mokestis už paslaugas nebus skaičiuojamas.

 • Vaikams, kurie karantino metu lankys įstaigą, mokestis už paslaugas bus skaičiuojamas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašu“.

Labai tikimės, kad padėsite mums apsaugoti vaikus ir vieniems kitus. Dėl esamos situacijos pasikeitimų gali būti kasdien, darysime viską, kad kuo anksčiau apie juos sužinotumėte.

Pridedame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mininstro 2020 m. gegužės 11 d. sprendimą Nr. V-1116  (parsisiųsti Adobe PDF formatu)