KARANTINAS PRATĘSTAS IKI GEGUŽĖS 11 D.

Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki gegužės 11 d. 24 val.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

NUTARIMAS

Dėl Lietvos Respublikos vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” pakeitimo

2020 m. balandžio 22 d. Nr. 398

Parengta pagal LR vyriausybės informaciją:

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=105cbc7079a111eab005936df725feed

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/931eb6116eb911eaa38ed97835ec4df6

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab/asr

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f426672084a111eab005936df725feed