Vaikų piešinių paroda „Mes pavasarėlio laukėm, paukštelius namolio šaukėm“

Kauno sanatoriniame lopšelyje- darželyje „Pušynėlis“ 2020 kovo 12 – balandžio15 dienomis  vyks ikimokyklinio ugdymo neformaliojo švietimo mokytojų respublikinė vaikų piešinių paroda „Mes pavasarėlio laukėm, paukštelius namolio šaukėm“. Parodos iniciatoriai – Klaipėdos neformalaus švietimo dailės mokytojai Rasuolė Petrauskienė ( Klaipėdos lopšelis-darželis „Atžalynas) , Daiva Galdikienė (Klaipėdos lopšelis- darželis „Gintarėlis“) ir  Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pušynėlis“  priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Jankauskienė.  Vienuolikos Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų (dalyvavo lopšeliai- darželiai „ Atžalynas“, „Gintarėlis“, „Pumpurėlis“, „Žilvitis“,  „Berželis“ , „Du gaideliai“, „Puriena“, „Klevelis“, „Pagrandukas“ , „Bitutė“ ir „Pušaitė”) ugdytiniai, padedami savo dailės mokytojų, parengė po kelis darbus parodai, kuri bus eksponuojama mūsų įstaigos elektroninėje svetainėje.  Septyniolika įvairaus amžiaus mūsų įstaigos ugdytinių, padedami pedagogų, piešė, tapė bei aplikavo grįžtančius   į Lietuvą paukščius. Jų darbai bus eksponuojami Klaipėdos lopšelio-darželio „Atžalynas“ elektroninėje svetainėje.

Džiugu, kad šis bendradarbiavimas jau tęsiasi. Tai jau trečia dailės darbų paroda. 2019 metais Rasuolės Petrauskienės iniciatyva įvyko vaikų dailės darbų paroda „Šeima-saugumo uostas“, kurioje dalyvavo ugdytinių iš įvairių Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbai. 2020 vasario mėnesį Klaipėdos lopšelio-darželio „ Atžalynas“ ugdytiniai, padedami savo mokytojų, parengė darbus parodai „Iš mano širdelės-į tavo širdelę“. Šioje parodoje penki mūsų įstaigos pedagogai padėjo ugdytiniams parengti  darbus, kurie buvo nusiųsti į Klaipėdos lopšelį-darželį „Atžalynas“.