S V E I K I N A M E !!!

Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ „Bitučių“ grupės  ugdytines

A M E L I J Ą  B A Č Ė N A I T Ę   ir  A U G U S T Ę   Š P U C Y T Ę

dalyvavusias ir laimėjusias Kauno miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų 5-7 metų vaikų piešinių

konkursą „Su atšvaitu saugiau“. Konkursui ugdytines parengė

auklėtoja ekspertė R a s a   J a n k a u s k i e n ė, auklėtoja metodininkė Sigita Urbonienė.