DĖL ĮSTAIGOS PAVADINIMO PAKEITIMO

 

            Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 str., Kauno miesto savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-333 „Dėl Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“, pranešame, kad Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ pavadinimas keičiamas į Kauno lopšelį-darželį „Pušynėlis“ (kodas 191635875).
               Jokie kiti juridinio asmens duomenys, išskyrus įstaigos pavadinimą, nesikeičia.

                                                                                                                                                                       Administracija