SVEIKINAME !

E I V Ą   R I N K E V I Č I Ū T Ę   priešmokyklinės „Ąžuoliukų“ grupės ugdytinę, tapus laureate respublikiniame bendrojo ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų kūrybinių darbų konkurse „Yra šioj žemėje vieta“. Ugdytinę konkursui parengė priešmokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė Laimutė Jucevičienė. Džiaugiamės pasiektais Jūsų  laimėjimais!!!