S V E I K I N A M E !!! Kauno sanatorinio lopšelio darželio „Pušynėlis“ ugdytinę R u g i l ę J u k n a i t ę užėmusią I-ąją vietą parodoje-konkurse „Rudens spalvų simfonija“

Kauno sanatorinio lopšelio darželio „Pušynėlis“  ugdytinę R u g i l ę   J u k n a i t ę užėmusią I-ąją vietą

parodoje-konkurse „Rudens spalvų simfonija“ 2019 m. lapkričio mėnesį. Konkursui ugdytinę parengė

auklėtoja ekspertė R a s a   J a n k a u s k i e n ė.